Lógó jewellery logo home page

Általános Szerződési Feltételek

 

 

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 

Név: Vadász Virág

 

Székhely: 1037, Budapest, Folyóka utca 30, 2/6

 

Adószám: 56275830-1-41

 

Nyilvántartási szám: 56151659

 

Szerződés nyelve: magyar

 

Webáruház nyelve: magyar / angol

 

Elérhetőség: logologohandmade@gmail.com

 


 

1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

1.1. Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint vásárló a www.logojewellery.net címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója kíván lenni a webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

1.2. Jelen ÁSZF teljes egészében nyilvános, a Webáruház minden általában elvárható intézkedést megtett annak érdekében, hogy a Megrendelő az ÁSZF-et még a szerződéses jogviszony létrejötte előtt megismerje.

 

1.3. Minden a Webáruházban (https://www.logojewellery.net) megrendelhető termékekre és szolgáltatásokra nézve a jelen Általános Szerződési Feltételeket kell alkalmazni.

 

1.4. A Weboldalra történő belépéssel, a Weboldal használatával és a megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (beleértve az Adatvédelmi Szabályzatot is) és annak minden pontjával egyetért – abban az esetben is, amennyiben ezen szerződési feltételek eltérnek a szokásos piaci gyakorlattól. Az Adatvédelmi Szabályzatban és a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak el nem fogadása esetén a Megrendelő és a Webáruház között szerződéses jogviszony nem jön létre.

 

1.5. A Weboldalon felhasznált védjegyek és egyéb védett tartalmak jogosulatlan felhasználása tilos, a jogosulatlan felhasználás büntetőjogi és polgári jogi jogkövetkezményeket vonhat maga után, ennek megfelelően tilos a Webáruházban megjelenő bármilyen tartalom vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése. A Megrendelő a Webáruházban vásárolt termékeket az Üzemeltető előzetes, írásbeli engedélye nélkül kereskedelmi forgalomban nem értékesítheti.

 

1.6. A Webáruház minden az adott helyzetben általában elvárhatót megtesz a Weboldalon feltüntetett adatok pontosságáért, azonban az esetlegesen pontatlanul, vagy helytelenül feltüntetett adatokért, a Webáruház működését biztosító informatikai rendszer hibáiért felelősséget nem vállal.

 

1.7. A szerződés, illetve az azzal kapcsolatos kommunikáció nyelve a magyar. A szerződés teljesítésével kapcsolatos kommunikációért a Webáruház díjat nem számít fel.

 

1.8. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan országra, ahová a Webáruház a megrendelt Termék(ek) szállítását vállalja.

 

 

 

2. ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

 

2.1. A jelen weboldalt Vadász Virág üzemelteti. A logojewellery.net  weboldalon megvásárolt termékeket Vadász Virág / Lógó Jewellery (a továbbiakban „logojewellery.net ” vagy "Mi") értékesíti, amelynek bejegyzett székhelye 1037 Budapest, Folyóka utca 30. 2/6.

 

2.2. A jelen Általános Felhasználási Feltételek a logojewellery.net  weboldalhoz való hozzáférést, illetve annak használatát szabályozzák. A logojewellery.net  webshopnak a használatával Ön a jelen szabályzatban közölt összes feltételt elfogadja. Vagyis azzal, hogy meglátogatja a webshopunkat és/vagy vásárol tőlünk, Ön beleegyezik abba, hogy az alábbiakban részletezett általános felhasználási feltételeket Önre nézve kötelezőek. Ezért kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen Feltételeket mielőtt használja a webshopunkat.

 

2.3. A jelen Feltételek a weboldal minden felhasználójára vonatkoznak, beleértve korlátozás nélkül a böngésző, szállító, vásárló, kereskedő, és/vagy közreműködő tartalomszolgáltató felhasználókat is.

 

2.4. Bármilyen új funkcióra vagy eszközre, amellyel a jelenlegi áruház kiegészül, szintén vonatkoznak a Feltételek. A Feltételek mindenkori változatát bármikor megtekintheti a jelen weblapon. Fenntartjuk a jogot arra vonatkozóan, hogy jelen feltételeket megváltoztassuk vagy kiegészítsük a változások webshopunkon történő közzétételével.

 

2.5. A logojewellery.net  weboldalt a Wix.com, Inc webáruház szoftvere kezeli és üzemelteti. A Wix.com nem állítja, illetve nem szavatolja, hogy a jelen weboldalon található anyagok más helyeken is megfelelőek, elérhetőek. Amennyiben más régióból keresi fel a jelen weboldalt, azt a saját kockázatára teszi, és bármely helyi törvény betartásáért Ön felelős.

 

2.6. A jelen Általános Felhasználási Feltételekre a magyar jog irányadó.

 

 

 

3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 

3.1. A Webáruház az Üzemeltető által gyártott ékszereket forgalmaz. A Termékek adatlapján a szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, rövid leírását, árát, fotóit és egyéb tulajdonságait. A megjelenített képek eltérhetnek a tényleges Terméktől. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői adatok között rögzített e-mail címen szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel.

 

3.2. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetőek meg.

 

A Termékek árai Forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák a házhozszállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

A részletes szállítási díjszabás a jelen szerződési feltételek része, a Szállítási és visszaküldés menüpont alatt.

 

3.3. Amennyiben az Üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy a Webáruház nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

 

3.4. Amennyiben akciós ár vagy egyéb kedvezményes lehetőség kerül bevezetésre, úgy a Webáruház teljes körűen tájékoztatja a felhasználókat az akció időtartamáról, igénybevételének feltételeiről.

 

4. REGISZTRÁCIÓ, VÁSÁRLÁSI JOGOSULTSÁG

 

4.1. Ahhoz, hogy regisztráljon a logojewellery.net  weboldalon, Önnek meg kell adnia a valós, pontos és aktuális személyes adatait:

 

  4.1.1. a valódi nevét,

 

  4.1.2. telefonszámát,

 

  4.1.3. e-mail címét,

 

  4.1.4. számlázási, szállítási címét

 

  4.1.5. fizetési adatait,

 

amelyekről ki kell jelentenie és szavatolnia kell, hogy érvényesek és helyesek. Meg kell erősítenie, hogy Ön az a személy, akire a megadott számlázási információk utalnak.

 

4.2. A logojewellery.net  weblapon regisztrációval és regisztráció nélkül is tud vásárolni. Amennyiben az Ön regisztrációs adatai megváltoznak, kérjük, hogy értesítsen bennünket a weboldal "Fiókom" részében az adatai megváltoztatásával. Az Ön fiókjához tartozó jelszavának egyedinek kell lennie, továbbá kellő körültekintéssel, biztonságosan kell tárolnia annak érdekében, hogy fiókja biztonsága fenntartható legyen. Amennyiben bármilyen fiókjához kapcsolódó visszaélésre, illetéktelen használatára figyel fel, kérjük, hogy értesítse a logojewellery.net csapatát.

 

4.3. Azzal, hogy megrendel egy terméket, Ön kifejezetten engedélyezi számunkra, hogy fizetési módtól függően ellenőrizzük fizetési szolgáltatójánál, hogy rendelkezik-e a termék megvásárlására elegendő fedezettel. A Wix.com információkat kérhet Önről az Ön fizetési szolgáltatójától, illetve, kérheti Önt, hogy támassza alá hitelkártya/bankkártya számát, személyazonosságát, hitelkártyájának/bankkártyájának érvényességét, adott vásárlási tranzakció engedélyezése céljából.

 

4.4. A személyes adatainak kezelésének a részleteire vonatkozó további jogi információ az Adatkezelési tájékoztató menüpont alatt található a logojewellery.net  weboldalon.

 

 

 

5. AZ ÖN FIÓKJA

 

5.1. Amennyiben használja a jelen weboldalt, Ön felelős a fiókja és a jelszava titokban tartásáért, illetve a számítógépéhez való hozzáférés korlátozásáért, továbbá beleegyezik abba, hogy felelősséggel tartozik az Ön fiókjával vagy jelszavával folytatott minden tevékenységért, nevezetsen

 

  5.1.1. az aktiváló kódok és jelszavak körültekintő, biztonságos használatáért;

 

  5.1.2. az Ön logojewellery.net  fiókjának használatáért;

 

  5.1.3. a logojewellery.net  azonnali tájékoztatásáért, ha egy jelszó deaktiválására van szükség.

 

5.2. Ön a logojewellery.net -nak és a jelen weboldal üzemeltetésében résztvevő minden más személynek vagy szervezetnek jogot ad arra, hogy az Ön információit a jelen weboldal üzemeltetésével kapcsolatban továbbítsa, felügyelje, lekérdezze és tárolja. Amennyiben Ön még nem töltötte be a 18. életévét, a logojewellery.net  weboldalt csak szülő vagy gondviselő közreműködésével használhatja. A logojewellery.net  fenntartja a jogot arra, hogy fiókokat megszüntessen, megrendeléseket töröljön.

 

 

 


 

6. MEGRENDELÉSEK

 

6.1. Minden megrendelés elfogadás függvénye, és a kosarába tett tételek nincsenek lefoglalva, más vásárlók megvásárolhatják azokat. A logojewellery.net  készleten levő, rendelkezésre álló termékeket mellett értékesít olyan kollekciót is, melyet előrendelés alapján gyárt le.

 

6.2. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármely Ön által leadott megrendelést elutasítsunk. Amennyiben egy megrendelést megváltoztatunk vagy törlünk, kapcsolatba lépünk Önnel a megrendelés leadásakor megadott e-mail és/vagy számlázási címen/telefonszámon. Fenntartjuk a jogot továbbá arra is, hogy korlátozzuk az egy tételből egy postacímre szállított mennyiségeket is, természetesen ezen körülményről is tájékoztatjuk.

 

6.3. Időnként előfordulhat gépelési hibát tartalmazó, pontatlan vagy hiányos termék leírásokkal, árképzéssel, akciókkal, ajánlatokkal, termék szállítási költségekkel, szállítási időkkel és rendelkezésre állással kapcsolatos információ a weboldalunkon. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármilyen hibát, pontatlanságot vagy hiányosságot korrigáljunk, és előzetes értesítés nélkül bármikor (beleértve azt is miután Ön leadta a megrendelését) megváltoztassuk, frissítsük az információt, adott esetben töröljük a megrendeléseket, amennyiben a Szolgáltatásban vagy a kapcsolódó weboldalon bármilyen információ pontatlan.

 

 

 

7. RENDELÉS MENETE

 

7.1. A megvásárolni kívánt Termék alatt található "Kosárba" ikonra történő kattintással a kiválasztott Termék a Megrendelő virtuális kosarába kerül. A "Kosár megtekintése" gombra vagy a "Bevásárlókosár" ikonra kattintva megjelenik a kosár tartalma. A vásárolni kívánt mennyiség a termékek mellett megjelenő négyzetbe kattintva növelhető. A Termékek kosárba helyezése még nem jelent megrendelési kötelezettséget. A kiválasztott Termék eltávolítható, a Megrendelő visszatérhet a Webáruházba, ahol folytathatja a Termék kiválasztását, vagy további Termékeket adhat a kosarához.

 

7.2. A kiválasztott Termékek és azok darabszámának véglegesítését követően a "Fizetés" gombra kattintva, a vásárló adatait kell megadnia. A "Tovább a szállítási módokhoz" gombra kattintva kiválaszthatja a szállítás módját. A "Tovább a fizetési módokhoz" gomb megnyomásával a fizetés módját tudja beállítani. Ha a fizetésnél a Fondy lehetőséget választotta, akkor a Fondy felületére fogja irányítani a "Megrendelés befejezése" gombra kattintva. A fizetés után elküldheti a rendelését.

A fizetés személyes átvételnél mód kiválasztása után a "Megrendelés befejezése" gombra kattintva elküldheti a rendelését.

 

A vásárlás elküldése a feltüntetett (az egyéb adókat, termékdíjakat, stb. magában foglaló) összegre vonatkozó fizetési kötelezettséget vonja maga után.

 

7.3. A vásárlás elküldésével a Megrendelő egyben hozzájárul a megrendeléshez kapcsolódó informatikai adathalmaz Webáruház számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ezzel kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF és Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmát maradéktalanul megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

7.4. A Termékek megrendelésére vonatkozó szerződés a Termék árának megfizetésével és a Webáruház általi visszaigazolásával jön létre, mely visszaigazolást a Webáruház 48 (negyvennyolc) órán belül köteles elektronikus úton – a Megrendelő által a megrendelés során megadott e-mail címre – megküldeni. A megrendelés leadásával és annak a Webáruház általi visszaigazolásával létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Webáruház nyilvántartja (a továbbiakban: Szerződés). Amennyiben a visszaigazolás 48 (negyvennyolc) órán belül nem érkezik meg a Megrendelőhöz, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Ilyen esetben kérjük vegye fel a kapcsolatot a Webáruházzal a fent megadott e-mail címen.

 

7.5. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Webáruházhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Webáruház kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a megrendelési visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Megrendelő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, internet-, szerver-, egyéb technikai hiba esetén, vagy egyéb okból, amely a Megrendelő gondatlanságára vezethető vissza. Ilyen esetekben a felek között a Szerződés nem jön létre.

 

7.6. A Szerződésben foglaltakat a Megrendelő köteles teljesíteni és betartani, a megrendelt Termék(ek)et átvenni. Amennyiben a Megrendelő a Termék(ek)et nem veszi át, a Webáruház jogosult a felmerült kárai (így különösen, de nem kizárólagosan a kiszállítás és a visszaszállítás díja) megtérítését követelni, jogosult továbbá a Megrendelőt a Webáruház további használatából kizárni.

 

7.7. A Megrendelő a Webáruház elérhetőségén (e-mail: logologohandmade@gmail.com ) érdeklődhet a megrendelt Termékekkel kapcsolatban.

 

7.8. A megrendelt Termékekről – továbbá a szállítási díjról – a Webáruház elektronikus számlát készít, melyet a fizetést követően a Megrendelő e-mail címére küld meg. A számlát a Webáruház a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolja.

 

 

 

8. FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

8.1. A fizetés minden esetben az online rendelés leadásakor, Visa, Visa Electron, MasterCard, vagy Maestro bankkártyával, vagy PayPal alkalmazással történhet.

 

A fizetési folyamat során Önnek meg kell erősítenie, hogy az Ön által használt hitelkártya/bankkártya az Öné vagy annak használatára rendelkezik a hitelkártya/bankkártya tulajdonosának kifejezett engedélyével. Minden hitelkártya/bankkártya tulajdonost alávetünk a kártya kibocsátó általi érvényesítési ellenőrzésnek és engedélyezésnek. Amennyiben az Ön bankkártya kibocsátója megtagadja a fizetés engedélyezését a logojewellery.net  számára, nem tartozunk felelősséggel a szállítás késedeleméért vagy elmaradásáért.

 

8.2. A jelen weboldalon történő minden hitelkártyás/bankkártyás tranzakció feldolgozásához egy biztonságos online fizetési átjárót használunk, amely biztonságos befogadó környezetben titkosítja az Ön bankkártya adatait.

 

A logojewellery.net  weboldal fizetési szolgáltatását az Fondy biztosítja. A Fondy szolgáltatásával kapcsolatos általános felhasználási feltételekkel és biztonsági online fizetési folyamatokkal kapcsolatban a https://fondy.io/en/ oldalon tájékozódhat.

 

8.3. Nem tartozunk felelősséggel az Ön által elszenvedett esetleges veszteségekért, ha egy harmadik fél illetéktelenül hozzáfér az Ön által megadott adatokhoz, amikor Ön felkeresi a weboldalt vagy azon megrendelést ad le.

9. BIZTOSÍTÁS

 

9.1. A logojewellery.net  minden vásárlásra biztosítással rendelkezik a szállítás idejére, amíg le nem szállítják az Ön által meghatározott szállítási címre.

 

 

 

10. TELJESÍTÉSI FELTÉTELEK

 

10.1. A raktáron lévő termékek szállítási határideje általánosságban 2-5 munkanap.

 

10.2. A megrendelésre készülő termékek szállítási határideje minden esetenként 15-20 munkanap is lehetséges.

 

10.3. Magyarországon belül kiszállítást a GLS Futárszolgálat végzi.

 

10.4. A Webáruház által megbízott szállító a megrendelt Termék(ek)et munkanapokon reggel 8 és délután 5 óra között szállítja ki a Megrendelő által megadott szállítási címre. A Termékeket tartalmazó csomag sikertelen kiszállítása esetén a szállító értesítést hagy a szállítási címen, amely értesítőn található telefonszámon lehet egyeztetni a futárral a csomag ismételt kézbesítésének időpontjáról. Ennek hiányában a futár az első sikertelen kézbesítést követő munkanapon kísérli meg újra a csomag kiszállítását. A második sikertelen kísérlet esetében a csomag visszakerül a Webáruházhoz. Amennyiben a Termékek átvétele a Megrendelőnek felróható okból meghiúsul, úgy a Webáruház jogosult a Termék(ek) átadását megtagadni és a felmerült kárai – így különösen, de nem kizárólagosan a kiszállítás és a visszaszállítás díja – megtérítését követelni a Megrendelőtől.

 

10.5. A Webáruház ezúton javasolja a Megrendelőinek, hogy a csomag kézbesítéskor a Termék(ek)et annak kézhezvételekor azonnal alaposan vizsgálja meg és a Termék(ek)en esetlegesen észlelt sérülés, vagy a csomag esetleges hiányossága esetén ne vegye át a küldeményt, hanem kérje jegyzőkönyv felvételét. Az átvételi elismervény aláírásával a Megrendelő elismeri, hogy a megrendelt Termékeket hiánytalanul, sérülésmentesen és bontatlan, zárt csomagolásban átvette.

 

11. ELÁLLÁSI JOG

 

11.1. Fogyasztó által megkötött szerződés esetében a Megrendelő – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően 14 (tizennégy) naptári napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni, amennyiben a megrendelt Termék(ek)et sérülésmentesen, eredeti csomagolásában tudja a Webáruház részére visszaszolgáltatni. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 (tizennégy) naptári nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő, vagy a Megrendelő által megjelölt, fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó Terméke(ke)t átveszi. A Megrendelő a Szerződés megkötésének napja és a Termék(ek) átvétele közötti időtartamban is gyakorolhatja a jelen pont szerinti elállási jogát. A Felek között a Szerződést akkor kell létrejöttnek tekinteni, ha a Megrendelő a megrendelését a Webáruháznak elküldte és azt a Webáruház részére e-mail formájában visszaigazolta, vagy ha a megrendelésének visszaigazolását a Megrendelő nem kapta meg, de a Terméket átvette.

 

11.2. Az elállási jogát csak és kizárólag fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) 3. pont) jogosult gyakorolni. Ha a Megrendelő az elállási jogával élni kíván, úgy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán az Üzemeltető székhelyére vagy e-mail elérhetőségére. Az elállási jog gyakorlása határidőben történik meg, ha a Megrendelő az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát a 11.1. pont szerinti határidő lejárta előtt elküldi/postára adja.

 

11.3. Ha a fogyasztónak minősülő Megrendelő eláll a szerződéstől, úgy a Webáruház haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási díjakat is – kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Megrendelő a Webáruház által felkínált, legolcsóbb szokásos kiszállítási módtól eltérő kiszállítási módot választott. A Webáruház a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Megrendelő – az elállási nyilatkozatban, vagy azt követően más módon – más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

11.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Megrendelő köteles a Webáruház számára (1037 Budapest, Folyóka utca 30. 2/6.) az elállással érintett Termék(ek)et indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszaküldeni, vagy átadni. A Termék(ek) visszaküldésének vagy visszaadásának közvetlen költségét Megrendelő viseli.

 

11.5. A 12.3. pont szerinti visszatérítést a Webáruház mindaddig jogosult visszatartani, amíg az elállással érintett Termék(ek) vissza nem került(ek) a Webáruházhoz, vagy amíg a Megrendelő kétséget kizáróan nem igazolta, hogy az elállással érintett Termék(ek)et visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

11.6. A Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a Termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék(ek) jellegének és tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Webáruház követelheti a Termék fentiek szerinti mértéket meghaladó, vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

 

11.7. A Megrendelőt megillető elállási jogra vonatkozó egyéb szabályokat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

 

 

12. KELLÉKSZAVATOSSÁG

 

12.1. A Megrendelő a Termék(ek) megrendelésére irányuló szerződés Webáruház általi hibás teljesítése esetén a Webáruházzal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. 6:159-167.§§-aiban foglalt rendelkezések szerint. Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelőt választása szerint az alábbi jogok illeti meg a Ptk. alapján:

 

- elsősorban a Termék(ek) kijavítását, vagy kicserélését követelheti (melyet a dolog tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni), kivéve ha a választott kellékszavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Webáruháznak másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági igény teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet, vagy

 

- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Webáruház költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Webáruház a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének az előző bekezdésben zárójelben feltüntetett feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz, vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

A Termékek jellegéből adódóan a kellékszavatossági igény érvényesítése során a Megrendelő elsődlegesen kijavítást kérhet, amennyiben ez lehetetlen vagy aránytalan többletköltséggel jár, a Termékkel kapcsolatos hibás teljesítés esetén a Megrendelő kicserélést kérhet. Amennyiben a Webáruház a kicserélést nem vállalta vagy annak nem tud eleget tenni, vagy a Megrendelő kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy a Megrendelő másodlagosan jogosult a Termékek vételárából árleszállítást kérni vagy a Szerződéstől elállni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kellékszavatossági jogok érvényesítési sorrendje minden Megrendelőre nézve – a Ptk. rendelkezései – alapján kötelező, vagyis az árleszállítást vagy elállást megelőzően kicserélést kell kérni és csak a fenti feltételek teljesülése esetén léphet tovább a kellékszavatossági igények következő kategóriájába.

 

12.2. Kicserélés, vagy elállás esetén a Megrendelő nem köteles azt az értékcsökkenést megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. Ha azonban a Termék kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor és ez a Megrendelő számára számottevő értéknövekedést eredményez, a Webáruház a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt – e rendelkezést azonban fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) esetén nem lehet alkalmazni.

 

12.3. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Webáruház adott okot.

 

12.4. A Megrendelő a hibát annak felfedezése után haladéktalanul köteles közölni a Webáruházzal. Fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) által megkötött szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő károkért a Megrendelő a felelős. A Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított 1 (egy) éves elévülési határidőn túl, míg fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) a szerződés teljesítésétől számított 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogokat többé nem érvényesíthet.

 

A Terméknek a kijavítással, vagy kicseréléssel érintett része vonatkozásában a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.

 

12.5. A Ptk. alapján a fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) által megkötött szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a szerződés teljesítését követő 6 (hat) hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt, kivéve ha e vélelem a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. E szabály értelmében a fogyasztónak minősülő Megrendelő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Webáruház szolgáltatta; ebben az esetben a Webáruház csak akkor mentesül a kellékszavatossági kötelezettség alól, ha igazolja, hogy a felismert hiba a teljesítés időpontjában nem volt meg, vagy ha az erre vonatkozó vélelem a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban mindig a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

12.6. A kellékszavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Webáruházat terhelik.

 

12.7. A Termékekre a Webáruház jótállást nem vállal és a Termékek nem esnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet hatálya alá, ekképpen azokra kötelező jótállás sem vonatkozik. A jótállási kötelezettség kizárása nem érinti a Megrendelők 12.1-12.5. pontban foglalt kellékszavatossági jogait, amelyet változatlanul érvényesíthetnek.

 

 

 

13. TERMÉKSZAVATOSSÁG

 

13.1. Fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) által a Webáruházban vásárolt ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – a fenti 12.1-12.5. pontokban foglaltak szerinti kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

13.2. Termékszavatossági igénye alapján a fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) kizárólag azt követelheti a Termék gyártójától, előállítójától és forgalmazójától, hogy a Termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Megrendelő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a Terméket cserélje ki. Ebből a szempontból a Termék akkor tekintendő hibásnak, ha nem felel meg a Terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Termék előállítója, vagy forgalmazója által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Termék hibáját, hiányosságát – továbbá azt, hogy fogyasztónak minősül (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) – termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania. Tekintettel arra, hogy a Termékek jellegéből adódóan a kijavítás, mint termékszavatossági igény teljesítése lehetetlen, így termékszavatossági igényként a Megrendelő kicserélést kérhet.

 

13.3. A fogyasztónak minősülő Megrendelő a hiba felfedezését követően késedelem nélkül köteles a hibát a Termék előállítójával, vagy forgalmazójával közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő a felelős.

 

13.4. A Termék előállítóját és forgalmazóját a termékszavatosság az adott Termék általa történt forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termékszavatossági jogokat a Termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Termék előállítójával, vagy forgalmazójával szemben.

 

13.5. A Termék előállítója és forgalmazója akkor mentesülhet a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége, vagy önálló foglalkozása körében gyártotta, vagy forgalmazta; hogy a Termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a technika és a tudomány állása szerint nem volt felismerhető; vagy hogy a Termék hibáját jogszabály, vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta; a mentesüléshez elegendő bármely ok bizonyítása.

 

13.6. A fogyasztónak minősülő Megrendelő termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a – csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a Termék kijavítással érintett részére vonatkozó – kellékszavatossági kötelezettség a Termék előállítóját, vagy forgalmazóját terheli.

 

13.7. A Megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. Ilyen Megrendelői törekvés esetén a Webáruház elsősorban tisztázza a Megrendelővel azt, hogy a Megrendelő mely igényét kívánja érvényesíteni; ennek időtartama az igény teljesítésének időtartamába nem számít bele.

 

 

 

14. PANASZKEZELÉS, SZAVATOSSÁGI IGÉNYEK INTÉZÉSE

 

14.1. A Megrendelő a Webáruház Termékeinek fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Webáruházzal.

 

14.2. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb a panaszra adott érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Webáruház köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

14.3. Az írásbeli panaszt a Webáruház a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Webáruház indokolni köteles. A Webáruház a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 (öt) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

14.4. A panasz elutasítása esetén a Webáruház köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti és meg kell adni a Webáruház székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét is.

 

14.5. Szavatossági igény érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Megrendelőnek kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Megrendelő bemutatja.

 

14.6. A Webáruház a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. Ha a Webáruház a szavatossági kötelezettségének a Megrendelő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Megrendelő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátani.

 

14.7. Ha a Webáruház a Megrendelő szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Megrendelőt.

 

14.8. A Webáruház a Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

14.9. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti, fenti 8.1.-8.4. pontban ismertetett panasznak.

 

14.10. A Megrendelő panaszát vagy szavatossági igényét bejelentheti a Webáruház láblécén megjelölt bármely elérhetőségén (székhely, telefon, e-mail).

 

14.11. A Webáruházban vásárolt termékekkel, szolgáltatásokkal, illetve a vásárlással kapcsolatban, továbbá a jelen ÁSZF egészének, vagy bármely részének érvénytelenségével kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogviták elbírálása során a magyar jog az irányadó.

 

14.12. A Webáruház működésével, termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos bármilyen panasz esetén a Megrendelők a lakóhelyük, tartózkodási helyük szerint illetékes Békéltető Testülethez, vagy Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (1052 Budapest, Városház u. 7.) továbbá Magyarország rendes bíróságaihoz fordulhatnak.

 

 

 

15. KIZÁRÁS A WEBÁRUHÁZBÓL

 

15.1. A Webáruház fenntartja a jogot bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció, vagy más tartalom, információ törlésére, mely értelmezése szerint ellenkezik a Webáruház megfelelő használatával, vagy amelyet a Webáruház rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek, erkölcstelennek, vagy egyéb okból nemkívánatosnak minősít. A kizárással szemben a Webáruház külön jogorvoslati lehetőséget nem biztosít.

 

 

 

16. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

16.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, valamint más hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

16.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Weboldalon történő közzététel napjától visszavonásig érvényesek.

 

16.3. A Webáruház bármikor jogosult jelen általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani. Az ilyen módosítások a Weboldalon történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba.

 

16.4. Jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezések valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés alkalmazhatóságát.

 

16.5. Amennyiben a Webáruház a jelen ÁSZF alapján megillető valamely jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben a Webáruház egy-egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez, az nem jelenti azt, hogy lemondott volna arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához és betartatásához.

 

16.6. A Webáruház és a Megrendelő vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton próbálják rendezni. Az ilyen módon nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

16.7. A Weboldal felhasználói, illetve Megrendelői a jelen Általános Szerződési Feltételeket, a Weboldal, vagy a Webáruház használatát érintő, továbbá a megrendelt termékekkel kapcsolatos bármilyen további kérdéseikkel, észrevételeikkel a Webáruházhoz fordulhatnak a logologohandmade@gmail.com e-mail címen.

 

16.8. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és technológiájával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Webáruház nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra csatlakozás miatt következett be.

 

16.9. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. A Webáruház jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Webáruház jogot formál arra, hogy a Webáruház tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is.

 

16.10. A Webáruház a Megrendelők vagy Megrendelő képviselője személyes adatainak védelmében a tőle elvárható fokozott figyelemmel és körültekintéssel jár el. A személyes adatok kezeléséről és védelméről a Webáruház az adatkezelési szabályzatában meghatározottak szerint gondoskodik, amely szabályzat megismerése elengedhetetlen a Webáruház jogszerű használatához és a regisztrációhoz.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 

A jelen ÁSZF elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet –a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

 

 

 

17. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

 

17.1. A logojewellery.net  weboldalon található minden tartalom, különös tekintettel a logojewellery.net  ékszertervei, továbbá a művek, képek, fotók, zenék, hangok, videók, dokumentumok, rajzok, ábrák, logók, menük, weblapok, grafikák, színek, sémák, eszközök, betűtípusok, formatervek, diagramok, elrendezések, módszerek, eljárások, funkciók és szoftver (együttesen a "Tartalom"), a logojewellery.net , vagy a Wix.com webáruház szoftver (e-kereskedelmi szolgáltató) tulajdona, és nemzeti és nemzetközi szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védik. A Tartalmat a helyzettől függően a logojewellery.net , illetve a Wix.com webáruház szoftver előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehet egészében vagy részben másolni, közzétenni, terjeszteni, megjeleníteni, módosítani, abból származékos művet létrehozni, vagy azt bármilyen módon hasznosítani.

 

17.2. A logojewellery.net  illetve a Wix.com webáruház szoftver kizárólagos joggal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy saját belátása szerint engedélyezze vagy megtiltsa egészében vagy részben a Tartalom másolását, közzétételét, terjesztését, megjelenítését, módosítását, abból származékos mű létrehozását, vagy annak bármilyen módon történő hasznosítását. A logojewellery.net -nak, illetve a Wix.com webáruház szoftvernek jogában áll bármikor szerzői igényt támasztani a jelen Weboldalon közzétett bármely Tartalomra, és megtiltani az ilyen Tartalom bármilyen felhasználását, eltorzítását vagy egyéb módosítását

 

17.3. A Tartalomnak a logojewellery.net , illetve a Wix.com webáruház szoftver által kifejezetten írásban engedélyezett bármilyen másolását, közzétételét, terjesztését, megjelenítését, módosítását, abból származékos mű létrehozását, vagy annak hasznosítását Ön kizárólag törvényes célokra és az összes vonatkozó törvénynek megfelelően végezheti.

 

 

 

18. TARTALOMMAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGKIZÁRÁS

 

18.1. Ön a logojewellery.net  webshopot kizárólag saját felelősségére használja. Az Internet alapú működés sajátosságából eredően a logojewellery.net  nem tudja garantálni a weboldal folyamatos, megszakítás- és hibamentes működését. Amennyiben bármilyen problémát tapasztal a weboldalunk használata során, kérjük írjon a logologohandmade@gmail.com  e-mail címre, annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb helyre tudjuk állítani a weboldalunk hozzáférhetőségét.

 

18.2. Ugyanakkor, kérjük győződjön meg arról is, hogy nem az Ön Internet csatlakozásával van probléma. Indokolt esetben lépjen kapcsolatba az Internet szolgáltatójával illetve ellenőrizze az Internet csatlakozáshoz használt eszközeinek rendelkezésre állását.

 

18.3. Az Internet és a webtartalom dinamikus természete nem teszi lehetővé, hogy a logojewellery.net  a weboldal frissítés miatti felfüggesztés, megszakítás vagy leállás nélkül üzemeljen. A Wix.com webáruház szoftver megfelelő műszaki és szervezetbiztonsági intézkedéseket tett a logojewellery.net  weboldal szolgáltatásainak stabilitása érdekében, valamint kiemelt figyelmet szentel az adatok, elektronikus kommunikációk integritásának védelmére.

 

18.4. A Wix.com eltökélt abban, hogy megakadályozza az adatok illetéktelen felhasználását, az azokhoz való hozzáférést, valamint megakadályozza a logojewellery.net  felhasználóival kapcsolatos adatok és bizalmas információk elvesztésének kockázatát, valamint elkerülje az ilyen adatokhoz és információkhoz való illetéktelen vagy jogszerűtlen hozzáférést.